Skip to content

Bemutatkozás

 

„ A természet varázsát ontja bőven.

A fűben, a virágban és a kőben.

Ó nincs a földön oly silány anyag,

Mely így vagy úgy ne szolgálná javad,

De nincs oly jó, melyben ne volna vész,

Ha balga módra véle visszaélsz!”

(William Shakespeare)

 

 

Egyesületünket 11 lelkes túratárs alapította azzal a céllal, hogy minél több ember életében szervezett keretek között legyen elterjedt a túrázás, természetjárás mint életforma és szabadidős tevékenység.

Szeretnénk mindenki számára megismertetni a közeli Erdélyi-szigethegységet valamint Erdély hegyvidékeinek egyedülálló tájait, természeti értékeit. Túrákat, kirándulásokat szervezünk az Erdélyi szigethegységben (Királyerdő, Vlegyásza, Bihar, Béli hegység, Torockói-hegység, Zarándi hegység stb. hegyei között).

Gyakoroljuk a természetjárás minden formáját. A környezetvédelem aktív elősegítése: propagandaanyagok készítése, terjesztése és erdőtakarítás.

Egyesületünk fontos küldetése a fiatalok természet és környezettudatos gondolkodásra való nevelése, oktató és motivációs előadásokkal, vagy a túrák során mutatott élő példákkal.

Az ökológiai válság korszakában a környezeti nevelés világszerte egyre inkább felértékelődik. Ma már a természettel, környezettel való kapcsolat újraértelmezésére van szükség.

A környezeti nevelés a magatartás, a hétköznapi életvitel megváltoztatására irányul, ez is megkülönbözteti a nevelés minden más formájától. A környezeti nevelés a jövőre irányul, a jövő kihívásaira való felkészítés a jelen nehéz körülményei között.

Környezeti nevelésünk átfogó célja elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítse az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntarthatóságát.

Célunk, hogy a tanulók váljanak érzékennyé környezetük állapota iránt. Legyenek képesek a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére és a természeti és ember alkotta értékeinek felismerésére és megőrzésére, a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességeik felismerésére és jogaik gyakorlására.

Fontosnak tartjuk, hogy kialakuljon bennük a bátorító, vonzó jövőkép, amely elősegíti a környezeti harmónia létrejöttéhez szükséges életvitel, szokások kialakulását és a környezet iránti pozitív érzelmi viszonyulások megerősödését.

Összegezve: környezeti kultúrára szeretnénk nevelni gyermekeinket Ez a bizonyos környezeti kultúra magában foglalja a környezet tényleges védelmét is. A környezeti kultúra ugyanis: életmód, gondolkodás-és viselkedésmód.

 

 Mottó

„A hegy, nagy megmérettetés természetes terepe, ahol az élet és halál közti határvonalon az ember megtalálhatja a szabadságot mely, úgy kell neki, mint a levegő. A hegyek megajándékoznak minket szépségükkel és mi gyermeki rácsodálkozással gyönyörködünk bennük. Olyan áhítattal tiszteljük őket, mint egy szerzetes az Istent.”